Fassaadide renoveerimine

 • Soojustamine
 • Krohvimine
 • Värvimine
 • Survepesu
 • Grafiti eemaldamine
 • Looduskivi paigaldamine
 • Vuugitööd – paneelelamute vuukide renoveerimine ja hermetiseerimine
 • Vundamentide soojustamine
 • Hüdroisolatsioonitööd
 • Metall konstruktsioonide puhastamine ja värvimine
 • Rõdude renoveerimine
 • Puit fassaadide ehitamine
 • Tsementkiudplaatidest fassaadide ehitamine